Kjøpsbetingelser

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp avvarer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby deg bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

Strie Strømmer forbeholder seg retten til å endre vilkårene som følge av forhold som lovendringer eller endringer i andre samfunnsmessige forutsetninger.

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selger gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.)

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Selger

Firmanavn: Strie Strømmer Elvesport DA, heretter kalt Strie Strømmer

Kontaktadresse: Heidalsvegen 1814, 2676 Heidal

E-post: info@striestrommer.no

Telefonnummer: 47 41 46 69

Organisasjonsnummer: 886 468 342

Kjøper

er den person som foretar bestillingen, heretter kalt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, er norske kroner og inkluderer merverdiavgift, om ikke visning eks. MVA er valgt.

Opplysninger om de totale kostnadene du skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til personer med fast adresse på Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift. (1)

·         1) Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er mottatt og bekreftet av Strie Strømmer.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller taste- eller tekniske feil i tilbudet fra Strie Strømmer, i bestillingsløsningen i nettbutikken, eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Ordrebekreftelse

Når Strie Strømmer har mottatt din bestilling, skal Strie Strømmer uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til deg. Alle ordrebekreftelser sendes ut automatisk. Hvis det er feil i lagerstatusen på nettsiden (at lageret er tomt) vil vi ta kontakt.

Ordrene vil bli behandlet i den rekkefølge de har kommet inn og dette kan medføre at bestilt vare kan være utsolgt, selv om websiden viser at varen er på lager i bestillingsøyeblikket.

Vi bemerker også at våre priser gjelder de varer som er på lager i godkjenningsøyeblikket.

Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør du ta kontakt med oss så snart som mulig.

6. Betaling

Strie Strømmer kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Strie Strømmer til deg.

Dersom du bruker kredittkort (2) eller debetkort (3) ved betaling, kan Strie Strømmer reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.

· 2) Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

· 3) Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.
Tilbyr Strie Strømmer etterfakturering, skal fakturaen til deg utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 10 dager fra du mottar forsendelsen. Etterfakturering tilbys kun til firmakunder etter kredittvurdering.
Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved Strie Strømmers levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav.

7. Levering

Når leveres min ordre?

I de aller fleste tilfeller vil varer på lager bli sendt innen 48 timer.

Hvordan leveres min ordre?

Mindre pakker og padleårer sendes med Posten og Postnord sin tjenester for utlevering på postkontor eller i butikk. Du vil få hentemelding og kan hente pakken på angitt utleveringssted. Pakker som sendes med disse tjenestene vil ha vedlagt returfraktseddel, slik at du enkelt kan sende varer i retur.
Noen mindre produkter f.eks. neseklyper og ørepropper vil sendes med brevpost. Disse vil ikke ha vedlagt returfraktseddel, til gjengjeld blir fraktprisen vesentlig lavere, enn om de skulle blitt sendt som pakkepost.
Kajakker sendes med DB Schenker. Ved bestilling av kajakk er det viktig at du legger inn en firma- eller kontoradresse som er betjent på dagtid som leveringsadresse, da DB Schenker krever et tillegg på kr 975,- for å levere ut en kajakk til en privatadresse. Hvis du ikke har oppgitt en firma- eller kontoradresse vi kan sende til, vil vi kontakte deg før vi behandler ordren.

Til hvor kan jeg bestille?

Du kan bestille til Norge, Sverige, Finland og Danmark. Kajakker kan imidlertid bare leveres i Norge.

Hva koster frakten?

I stedet for å ha en detaljert utregning av frakt for hver enkelt forsendelse. Har vi delt opp fraktprisene i forskjellige steg.

Priser for levering i Norge: Fri frakt i Norge på ordre over NOK 1500 inkl.mva utenom kajakker.

Småpakker som kan sendes som brevpost: NOK 60,- inkl. mva
«Vanlige pakker»: NOK 160,- inkl mva.
kajakker: NOK 1500,- inkl mva.

Priser utenfor Norge:

Vanlige pakker:NOK 350,-

Årer: NOK 700,-

Kajakker: Dessverre ikke mulig. Velg Hent hos Strie Strømmer, og organiser frakt selv.

Hvis du ønsker å hente bestillingen selv, eller odne frakt selv, velg Hent hos Strie Strømmer som fraktmetode.

Levering av varen fra Strie Strømmer til deg skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Strie Strømmer levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal Strie Strømmer sørge for at varen blir sendt til deg, plikter Strie Strømmer å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos deg med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på deg når tingen er overtatt av deg i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Tilbud/tilgjengelighet

Tilbud, tjenester og produkter gjelder så langt lageret rekker.

10. Angrerett

Du kan angre kjøpet av varen etter bestemmelser i lov om angrerett. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen til Strie Strømmer selv om det ikke er noen mangel ved den.

Du må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar du angrerettsskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen du mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har du ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom du ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen til Strie Strømmer.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Strie Strømmer innen rimelig tid. Strie Strømmer er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøper innen 14 dager fra den dag Strie Strømmer mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til Strie Strømmers rådighet. Strie Strømmer kan ikke fastsette gebyrer for din bruk av angreretten, men Strie Strømmer kan kreve at du skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Du kan undersøke produktet før du angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til Strie Strømmer i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da du mottok den. Du bør sende varen tilbake til Strie Strømmer i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Du kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

11. Undersøkelse av varen

Når du mottar varen, anbefales det at du i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til Strie Strømmer ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 12.

12. Reklamasjon ved mangel, og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Strie Strømmer melding om at du vil påberope deg mangelen.

Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan du også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til Strie Strømmer eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

13. Dine rettigheter ved forsinkelse

Dersom Strie Strømmer ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Strie Strømmer.

Oppfyllelse: Dersom Strie Strømmer ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra Strie Strømmer. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Strie Strømmer ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Strie Strømmer at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at Strie Strømmer oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse. Heving: Du kan heve avtalen med Strie Strømmer dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Strie Strømmer ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som du har fastsatt. Du kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Strie Strømmer har sagt at de ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Du kan videre kreve erstatning for tap du lider som følge av forsinkelsen fra Strie Strømmers side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Du må melde krav til Strie Strømmer ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 12.

14. Dine rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra Strie Strømmer.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan du kreve at Strie Strømmer retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Strie Strømmer kan motsette seg dine krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Strie Strømmer urimelige kostnader.

Strie Strømmer skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for deg, uten risiko for at du ikke får dekket dine utlegg og uten vesentlig ulempe for deg. Strie Strømmer kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan Strie Strømmer tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Strie Strømmer sørger for slik retting eller omlevering, kan du ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan du kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan du heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap du lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Du må melde krav til Strie Strømmer ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 12. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

15. Strie Strømmers rettigheter ved ditt mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Strie Strømmer eller forhold på Strie Strømmers side, kan Strie Strømmer i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg. Strie Strømmer kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom du ikke betaler, kan Strie Strømmer fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper Strie Strømmer sin rett dersom Strie Strømmer venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan Strie Strømmer heve avtalen. Strie Strømmer kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Strie Strømmer kan også heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som Strie Strømmer har fastsatt. Strie Strømmer kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøper har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Strie Strømmer kan kreve erstatning fra deg for lidt økonomisk tap som følge av kontraktsbrudd fra din side jf. forbrukerkjøpslovens §46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Strie Strømmer kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan Strie Strømmer belaste deg med et gebyr på kr 500,00 + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke Strie Strømmers faktiske utlegg for å levere varen til deg. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

16. Garanti

Garanti som gis av Strie Strømmer eller produsenten, gir deg rettigheter i tillegg til de rettighetene du allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i din rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 11 og 12

17. Personopplysninger

Med mindre du samtykker til noe annet, kan Strie Strømmer kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Strie Strømmer skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre Strie Strømmer har samtykke fra foreldre eller foresatte. Dine personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at Strie Strømmer skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle.

Strie Strømmer kan kun innhente ditt personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis Strie Strømmer vil benytte dine personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende deg reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må Strie Strømmer innhente ditt samtykke ved avtaleinngåelsen. Strie Strømmer må gi deg informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Ditt samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Du skal enkelt kunne kontakte Strie Strømmer, for eksempel pr telefon eller e-post dersom du har spørsmål om Strie Strømmers bruk av personopplysninger eller hvis du ønsker at Strie Strømmer sletter eller endrer personopplysningene.

18. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.