Sjoa River Festival Juniors

Sjoa River Festival Juniors

2019 – FULL/FULLT

SJOA RIVER FESTIVAL JUNIORS 2019 – ENGLISH

INTRODUCTION
Sjoa River Festival & Planet River welcomes girls and boys from the ages of 5 to 12 years. Two half days of introductory fun of the popular river sports of kayaking, rafting and river-boarding. No previous experience is required.

Planet River will ensure that professional & experienced river peoples are on site to ensure a safe and fun learning environment. Participants will be encouraged to enjoy the activities at their own pace with nothing being compulsory except when it comes to safety.

The majority of the 2 days will be on flat & calm waters. If river levels are low enough we will have some of the 2nd day of competitions in the grade 1 channel that flows past Sjoa Rafting camp.

All river equipment will be included (wetsuit, lifejacket & helmet) although you are welcome to bring & use your own.
Please bring thermal or wool underwear, socks and running shoes.

Sjoa Rafting has ample parking, ablutions and changing room facilities.

Planet River encourages parents to be available to help with their kids getting changed in/out of river gear, for hugs, encouragement and the wiping away of the odd tear.

Diplomas of attendance for all participants and prizes for different categories of winners and attendees are up for grabs.

Please contact/e-mail Rob at info@planetriver.com with any questions or if wanting to volunteer help over the 2 days.

BASIC INFO
DATES : Thursday 11 & Friday 12 July
TIMES : 09h00 – 13h00
LOCATION : Sjoa Rafting
AGES : 5 to 12
COST : 300NOK
BOOKING/REGISTRATION : SOON on the Sjoa River Festival website

PROGRAM
DAY 1 : Learning/Basic Skills/Coaching/Games in flat water with kayaks, river-boards & rafts.
09h00 : Introduction to Rivers & Boats + Safety Talk
09h30 : Change into river gear / Parents Brief / Teams
10h00 : Learning & Playing raft / kayak / river-board
12h30 – Snacks/Fruit/Juice
13h00 – See you tomorrow

DAY 2 – Competition Day – Events on flat water pond, and in the channel past Sjoa Rafting (water level dependant)
09h00 : Rules/Program/Teams/Bibs/Change into river gear
10h00 : Raft Race
10H45 : River-board Race
11h15 : Kayak Race (flat water)
12h00 : River race (easy rapids, any boat).
12H45 : Lompe/Pølser & Prize giving
13h00 – Finish


SJOA RIVER FESTIVAL JUNIOR 2019 – NORSK

Sjoa River Festival & Planet River ønsker jenter og gutter 5-12 år velkommen til to halve dager med introduksjon til kajakk, raft og elvebrett. Det er ikke nødvendig med tidligere erfaring.

Profesjonelle og erfarne instruktører vil sørge for et trygt og morsomt læringsmiljø. Deltakerne vil bli oppfordret til å gjøre aktivitetene i eget tempo, uten at noe er obligatorisk bortsett fra sikkerhet.

Mesteparten av de to dagene vil være på flatt og rolig vann i dammen ved Sjoa Rafting. Hvis vannstanden er lav nok, vil en av konkurransene på dag to være på kanalen som går forbi Sjoa Rafting.

Våtdrakt, redningsvest og hjelm er inkludert i prisen. De som har eget elve utstyr kan bruke det. Ta med ull undertøy, sokker og joggesko som kan bli vått, samt tørt tøy til etterpå. Det er parkeringsmuligheter og skifte / dusj muligheter på Sjoa Rafting.

Planet River oppfordrer foreldrene til å være tilgjengelig for å hjelpe barna med å skifte, bidra med oppmuntring, klemmer og trøst om det skulle trengs.

Det blir diplomer til alle for deltagelse og premier i konkurransene.

Kontakt Rob på info@planetriver.com hvis du har spørsmål eller hvis du ønsker hjelpe til.

PROGRAM:
Datoer: Torsdag 11 og fredag 12. juli
Når: 09.00 – 13.00
Hvor: Sjoa Rafting
Alder: 5 til 12 år
Pris: 300,- NOK
Påmelding: Sjoa River Festival http://www.sjoariverfestival.no

DAG 1: Leik og grunnleggende ferdigheter på flatt vann med kajakker, elvebrett og flåter.
0900: Oppmøte @Sjoa Rafting. Om elv og båter + sikkerhetsprat.
0930: Skifte til elveutstyr / inndeling i grupper / briefing av foreldre
1000: Gruppene rullerer mellom raft, elvebrett og kajakk (uten trekk). Grunnleggende teknikker og leik.
1230 – Snacks / frukt / drikke
1300 – Takk for i dag – ses i morgen 🙂

DAG 2: Konkurransedag – i dammen og i kanalen forbi Sjoa Rafting (vannstandavhengig)
0900: Regler / Program / Lag / Startnummere / Skifte til elveutstyr
1000: Raft konkurranse
1045: Elvebrett konkurranse
1115: Kajakk konkurranse
1200: Konkurranse i kanalen (alle båter lov).
1245: Pølse & lompe og prisutdeling
1300 – Slutt