Sjoa River Festival Juniors

Sjoa River Festival Juniors

SJOA RIVER FESTIVAL JUNIORS 2021 – ENGLISH

WW River peoples & WW junior parents
Welcome to the Park & Play for Juniors at Sjoa River Festival
This time however, only for Juniors who are regularly paddling.
Unfortunately, no first-timers(beginners) this year.
Park & Play is the plan on class 2.
So, river levels permitting, we will be at Skinnarberget rapid, the closest rapid to Heidal village (old NWR put-in) on Wednesday 14, Thursday, 15th & Friday 16th of the festival from 9am to 11am.
We gonna swim the rapid, ferry the wave train, surf the waves, practice rolls in the big deep eddy and have a laugh.
We will boost their confidence, and we teach them some tricks.
Parents are welcome to spectate, get the kids geared up, empty boats, stand ready with a throw bag, safety boat and do what parents do.
Bring river gear, happy kids & snacks & drinks.
We can accommodate a maximum of 40 juniors, ages 6 to 15
Please fill in the booking form.
Cost is 300kr per junior
Invoice will be sent to e-mail address from PLANET RIVER DA
We will have some extra kayaks, pfd´s, wetsuits & paddles & decks & river boards and raft on site.
We get on the water at 9am !!!!!! Get geared up before !
There is no Plan B if the river is at high flows.
Any parents who would like to volunteer on water or coach be safety please send e-mail to Rob.
Regards, Rob

SJOA RIVER FESTIVAL JUNIOR 2021 – NORSK

WW Elve folk og WW junior foreldre
Velkommen til Park & ​​Play for Juniors på Sjoa River Festival 2021
Denne gangen bare for juniorer som regelmessig padler.
Dessverre ingen nybegynnere i år.
Park & ​​Play er planlagt på grad 2.
Hvis vannstanden tillater det, vil vi være på Skinnarberget “rapid”, det nærmeste stryket til Heidal / Bjølstadmo (gammel NWR-put in) onsdag 14, torsdag 15  og fredag ​​16 juli i festivalen fra klokka 9 til klokka 11.
Vi skal svømme stryket, ferge bølgetoget, surfe på bølgene, øve på rulle i den store bakevja og ha det fint.
Vi vil styrke selvtilliten, og vi skal lære bort noen triks.
Foreldre er velkomne til å se, få barna klare, tømme båter, stå klare med kasteline, sikkerhetsbåt og gjøre det foreldre gjør.
Ta med elveutstyr, glade barn og snacks og drikke.
Vi har plass til maksimalt 40 juniorer i alderen 6 til 15 år
Kostnaden er 300 kr per junior
Faktura vil bli sendt til e-postadresse fra PLANET RIVER DA
Vi vil ha noen ekstra kajakker, pfd´s, våtdrakter & årer og trekk og elvebrett og flåte på stedet.
Vi starter på vannet klokken 9 !!!!!! Bli utstyrt før!
Det er ingen plan B hvis elven har for høy vannstand.
Eventuelle foreldre som ønsker å melde seg frivillig på vann / sikring eller som instruktører, vennligst send en e-post til Rob.
Hilsen, Rob