Medium+ 70-95 kg

Star Phase 10.6 SUP

kr 7.199,20